Digitalisaation edut kunnalle

Kuntien sähköinen asiointi on tärkeä asia. KuntaCRM:stä tulee olemaan teille kunnassanne paljon hyötyä, kun päätätte hyödyntää asioinnissa koko kunnan yhteistä KuntaCRM-palvelua:

 • Jaettu tieto
  • Vahva tuki päätöksenteon valmisteluihin, kehittämiseen, vaikuttamiseen ja palvelutuotantoon oikeiden kontaktien avulla.
  • Yhteystieto ja tarvittaessa myös kontaktiin liittyvä tapahtumaloki on oikea-aikaisesti saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.
 • Tiedon läpinäkyvyys ja eheys
  • Paremmin hyödynnettävissä olemassa olevat verkostot ja talon sisäiset kontaktit.
  • Rakenteisen datan yhdisteltävyys ja tiedon anonymisoinnin avulla automaattisia tilastoja myös yleisempään käyttöön.
 • Seurattavuus
  • Toimiva tapa työn tuottavuuden parantamiseksi kunnassa.
  • Pätevä keino, jolla kunta tukee työnohjausta.
 • Yhdessä oppiminen ja organisaation osaaminen
  • Organisaatio osaa ja tietää yhdessä enemmän kuin yksilöinä.
  • Lisätietoa saatavilla aiemmissa yhteydenotoissa opittujen asioiden avulla.
  • Ennaltaehkäisee virheitä ja vääriä päätöksiä.
 • Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja tietosuoja.
  • Pystytte rajaamaan tietojen käsittelyä ja niistä keskustelemista.
  • Voitte kutsua myös kuntalaisen tai organisaation edustajan mukaan samaan sähköiseen tilaan, ellei itsemääräämisoikeutta ole